Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


Magistri

   
   

 

* S'indica la data de nomenament

   
  Lola Badia Pàmies (1987)
Maria Barceló i Crespí (2007)
Rafel Bauzá Bauzá (1957)
Antoni Bonner (1976)
Salvador de les Borges (1987)
Thomas Burman (2007)
Miguel Cruz Hernández (1977)
José M. Cruz Pontes (1977)
Fernando Domínguez Reboiras (1987)
Miquel Duran Pastor (1977)
Gabriel Ensenyat Pujol (2007)
Miquel Ferrer Flórez (1993)
Alexander Fidora (2007)
Roger Friedlein (2007)
Jordi Gayà Estelrich (1975)
Cándido Genovart Rosselló (1971)
Jorge E. Gracia (1977)
Chaim Hames (2007)
Albert Hauf (2007)
Jocelyn Hillgarth (1958)
Robert Hughes (2007)
Ruedi Imbach (1987)
Mark D. Johnston (1987)
Gabriel Llompart (1977)
Charles Lohr (1971)
Alvar Maduell (1987)
Antoni Montserrat Quintana (1987)
Bartomeu Nadal Moncadas (1987)
Josep Perarnau Espelt (1977)
Michela Pereira (1987)
Romà Piña Homs (1987)
Elena Pistolesi (2007)
Friedrich Pukelsheim (2007)
Pere Ramis i Serra (1987)
Maribel Ripoll Perelló (2007)
Laureano Robles Carcedo (1977)
José M. Rodríguez Tejerina (1975)
Marta Romano (2007)
Guillem Rosselló i Bordoy (1977)
Pere Rosselló Bover (1987)
Joan Rosselló Lliteras (1993)
Josep Enric Rubio Albarracín (2007)
Josep Maria Ruiz Simon (2007)
Louis Sala-Molins (1963)
Joan Santanach i Sunyol (2007)
Asunción Seguí Servols (1969)
Gabriel Segui Trobat (2007)
José M. Sevilla Marcos (1977)
Albert Soler i Llopart (1987)
Viola Tenge-Wolf (2007)
Dominique Urvoy (1977)
Carlos del Valle Rodríguez (1977)
Josep M. Vidal Roca (1987)
Peter Walter (2007)